Registrering

Vi håndterer den indgående varestrøm til vores lagre og foretager kontrol såvel som registrering af indgående varer. Varemodtagelse omfatter også modtagelses kontrol af såvel trailer som varen, om- eller palletering af varer, samt kontrol af indgående varer for mangler og skader. Varen registreres med batchnumre i elektronisk logistic system C5, opmærkes og køres på lokation.

I tilfælde af afvigelser på indgående ordrer registreres dette i Combipack Danmark A/S’s eget afvigelsessystem.

Vi anvender en dynamisk plukkemetode til behandling af de modtagne ordrer, vi konsoliderer forsendelser, kontrollerer ordrer inden afsendelse og registrer udlevering elektronisk. Ved udlevering kontrolleres trailer inden varen læsses. Vi kan også håndtere sæsonudsving.

I den udgående proces anvender vi en række forskellige plukkeprincipper afhængig af kundens ønske, bl.a. FEFO (first expired, first out) og FIFO (first in first out).

Combipack Danmark A/S hjælper med at optimere centrale processer gennem hele logistikprocessen. Som samarbejdspartner kigger vi løbende på både den indgående, den udgående samt selve oplagringsprocessen