Mortalin

Kontinuerligt hver 6. uge inspicerer Mortalin Skadedyrsbekæmpelse samtlige lokaler, insektdepoter og lysfælder udskiftes, og fundne skadedyr analyseres. 2 gange årligt udfører Mortalin tillige kvalitetsinspektioner.

Forebyggende behandlinger

Kontinuerligt hver 6. uge inspicerer Mortalin samtlige lokaler inde såvel som ude.

Mortalin har fokus på forebyggelse af skadedyrsproblemer og rådgiver, overvåger og forebygger bekæmpelse mod alle potentielle skadedyr som fx flyvende og kravlende insekter, gnavere, møl etc. Fundne skadedyr optælles og analyseres for artbestemmelse. Alle inspektioner dokumenteres i servicerapporter som underskrives af begge parter.

Combipack har opsat grænseværdier for hvor mange flyvende og kravlende insekter der må forekomme i de givne fælder mellem hver inspektion fra Mortalin.

2 gange årligt udfører Mortalin tillige Kvalitetsinspektioner hvor vi får en grundig gennemgang af virksomhedens sikring mod indtrængning og muligheder for opformering af skadedyr. Inspektionen følges op med en detaljeret dokumentation over den skadedyrsrelaterede aktive og passive sikring på virksomheden. Kvalitetsinspektionen udføres indendørs samt udendørs hvor fundamenter, facader samt nærliggende miljøer kan have stor indflydelse på mulig indtrængen af skadedyr. Kvalitetsinspektioner dokumenteres og underskrives ligeledes.