Miljøpolitik/vision

  • Combipack forpligter sig til at skabe løsninger og systemer med mindst mulig ressourceforbrug og miljøbelastning.
  • Vi vil forbedre vores forretningskoncept løbende, så virksomhedens produkter og serviceydelser til enhver tid afspejler miljøhensyn.
  • Vi vil føre en åben og konstruktiv dialog med myndigheder, kunder, leverandører, medarbejdere og andre interessenter om de miljømæssige forhold i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.
  • Vi er vores ansvar bevidst og vil til enhver tid opfylde myndigheders krav.

Vores leverandører udvælges på en professionel forretningsbasis, som også inkluderer vurdering af deres miljømæssige og sociale ansvarlighed.

 

Arbejdsmiljø

Combipack anser miljø-, sundheds- og sikkerhedsforhold som vigtige konkurrenceparametre, der skal være med til at styrke Combipacks image overfor både kunder og medarbejdere – nuværende såvel som kommende.

For at sikre ovenstående forpligter vi os til at:

  • Opretholde og udvikle et system til procesledelse, der omfatter eksternt miljø, energi og CO2. Systemet er certificeret efter ISO 14001 2015
  • Synliggøre vores politik, mål, handlingsplaner og resultater på området ved årligt at udarbejde Miljøregnskab.
  • Udarbejde og bruge indikatorer som styringsredskab til at nå fastsatte mål.
  • Vurdere vores produkter, anlæg og større ombygninger i relation til politikkens område, herunder understøtte energieffektivt indkøb og miljø- og energirigtig projektering.