Kvalitetspolitik / Arbejdsmiljø

Combipack arbejder målrettet og værdiskabende med vores kvalitetspolitiker som igennem service ydelser og kvalitetsprodukter skal sikre sammenhæng imellem grundlag, indsats og resultater.

Gennem levering af vores kerne ydelser, inden for lager/ logistik området, vil vi øge kunde tilfredsheden og sikre at kunders krav og forventninger efterleves.

 

Vores kunder

Vi er lydhøre overfor dine krav og forventninger som kunde og leverer fleksibilitet og kvalitetsløsninger. Vi ønsker at kunne leve op til dine krav om et højt informationsniveau og høj sikkerhed til en konkurrencedygtig pris.

Vores hovedformål med kvalitetspolitikken er at:

  • Øge kundetilfredsheden.
  • Kundekrav og relevante lov-myndighedskrav bliver fastlagt, forstået og konsekvent opfyldt.
  • Være konkurrencedygtige og profitable.
  • Have tilfredse interessenter på kort såvel som på langt sigt.
  • Efterleve de til hver tid gældende love og myndighedskrav samt sikre at disse er forankret i vores ledelses kultur.

I samarbejde med vores kunder udarbejder vi klart definerede kvalitetsmål og -krav, som skal honoreres. Kunden er altid i centrum.

 

Human Resources

Vi vil sikre engageret, initiativrige, målrettede medarbejder der igennem den enkelte medarbejders udviklingsmål og faglige kompetencer sikre og indfrier kundernes forventninger og krav.

Vi vil sikre at vores medarbejder medvirker til at opfylde et godt arbejdsmiljø og en resultatorienteret virksomhedskultur.

Arbejdsmiljøet er præget af en uhøjtidelig og afslappet omgangstone, og kulturen er kendetegnet ved et stort engagement og godt samarbejde mellem kunder, ledelse og medarbejdere.

 

Ledelse

Vi vil sikre at vores kvalitets & miljø strategier stemmer overens med organisationens rammer og mål samt sikre at vi i dialog med myndigheder efterlever relevant lovgivning.

Vi forpligter os til at vedligeholde et effektivt ledelsessystem, samt sikre at processer fastsættes og revurderes løbende.

 

Eksterne Leverandører

Outsourcing af opgaver samt leverandører evalueres løbende for at sikre et værdiskabende samarbejde.

Combipack ledelse følger op på kvalitetsstyringsarbejdet gennem systematisk anvendelse af auditresultater ledelsesberetninger og øvrige indsamlede data med henblik på løbende at forbedre systemets effektivitet.