Køle- & ambient lagring

Vi håndterer og optimerer produktrelaterede lageroplysninger og tilbyder forskellige kontrollerede lagermiljøer, bl.a. temperaturkontrolleret køle- og ambient opbevaring, opbevaring af højværdi gods, opbevaring på hylder og gods opbevaring i mobilreoler.

Vores 5000 køle og 6700 ambient lokationer er bygget med det formål at kunne tilbyde optimal modtagelse, lagring, håndtering og udlevering.

Lokationerne er valideret i forhold til kundekrav, myndighedskrav og ligger i spændet imellem 2-30 grader celsius.

Du har mulighed for at vælge fra et bredt udvalg af tillægsydelser og derved skabe en individuel og fleksibel lagerløsning som netop passer til din virksomhed. Som eksempel kan nævnes:

  • Opbevaring med pak og plukke funktioner
  • Outsourcing af jeres egne lagerfunktioner og evt. lager tillægsydelser.
  • Leje af lokaler med eget personale

Der ud over vil der naturligvis være mange andre tilgange og løsnings muligheder for outsourcing af jeres lager.