Fysisk/elektronisk overvågning af bygninger

  • Overvågning af adgang sker elektronisk. Forsøg på uautoriseret adgang registreres i systemet.
  • Haller og administration, er udstyret med bevægelsessensorer der udenfor normal arbejdstid, ved indtrængen af uvedkommende, sender alarm til vagtcentral og udvalgte personer i virksomheden.
  • Ved brand aktiveres brandalarm som sendes til Kalundborg Beredskab samt udvalgte personer i virksomheden.
  • Udendørs overvåges bygninger udenfor normal arbejdstid x antal gange i døgnet. Runderinger varetages af eksternt Vagt selskab.